ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

+30 2310 464915

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το αυτοκίνητο, έχει γίνει το υπ’ αριθμόν ένα μεταφορικό μέσο, που αποτελεί όμως, συγχρόνως, και το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Κι αυτό γιατί επιβαρύνει το περιβάλλον με τα καυσαέρια, με ενώσεις (όπως μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογονάνθρακες, οξείδια του αζώτου, διοξείδιο του θείου, αιθάλη, μόλυβδο κ.ά.) οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στο αναπνευστικό, κυκλοφορικό και νευρικό σύστημα του ανθρώπου, χωρίς να παραβλέπεται το γεγονός ότι μερικές από αυτές είναι καρκινογόνες. Η ρύπανση λόγο ενός ελαττωματικού συστήματος εξάτμισης σε ένα όχημα είναι κατά πολύ μεγαλύτερη του φυσιολογικού και κατά συνέπεια τα προβλήματα που δημιουργεί πολλαπλάσια.

Τρόποι αντιμετώπισης και ελάττωσης της ρύπανσης του περιβάλλοντος και του ατμοσφαιρικού αέρα είναι οι εξής:

Χρησιμοποίηση και αντικατάσταση ,όταν αυτό απαιτείται ,του καταλυτικού μετατροπέα του οχήματός μας ,για τη δέσμευση των οξειδίων του αζώτου, μονοξειδίου του άνθρακα, υδρογονανθράκων
- Τακτικός τεχνικός έλεγχος των αυτοκινήτων

-Προληπτικός ετήσιος έλεγχος του καταλυτικού μετατροπέα.